Cúp vàng sản phẩm chất lượng cao năm 2015

SNY VINA CO., Ltd đạt cúp vàng sản phẩm chất lượng cao năm 2015