Tất niên SNY VINA 2019

Tiệc tất niên hàng năm của SNY là lúc mọi người cùng tổng kết lại thành quả của 1 năm làm việc. Rút ra những kinh nghiệm, phương pháp làm việc tốt hơn cho năm 2019.
Đây là lúc Sajangnim nói lời cám ơn công nhân viên trong công ty. Mỗi cá nhân đều đã đóng góp 1 phần vào việc xây dựng SNY ngày càng lớn mạnh và trong năm mới sẽ cố gắng hơn cùng nhau đưa SNY phát triển hơn.
Chúc sức khỏe tới toàn công nhân viên SNY. Năm mới vui vẻ, tấn tài tấn lộc...