Quy trình kéo sợi

GIỚI THIỆU QUY TRÌNH KÉO SỢI.

Kéo sợi: bộ phận quan trọng nhất của quy trình sản xuất tạo ra lưới. Để tạo ra chất lượng chỉ tốt cần phải trải qua quá trình sự kiểm soát nghiêm ngặc từ khâu nguyên vật liệu, các yếu tố đi kèm nhiệt độ, tốc độ quay của bobin,…