Quy trình đóng gói

GIỚI THIỆU QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI.

Đóng gói: sau khi tạo ra trải qua công đoạn dệt lưới, lưới sẽ được đưa qua khâu đóng gói để hoàn tất công đoạn cuối cùng. Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng như đóng cuộn, đóng bell, đóng thùng,…